Atrang

غزل / طایرځلاند

27.10.2010 12:02
ل-ت 27.10.2010 18:10

SALAM SHKOLIA ZWANA DER SHKOLAY SHER DE LIKALAY AW DER SHKOLAY DIZAEN DE HAM WARKARAY MASHALLAH ALLAH DE TAL DASE PA SHA MOT KE LARA TAR SO MONZH TA DASE SHAESTA SHAESTA SHERONA WALIKEweb log statistics